Skip to content

Kunde man ha ett bröllop under den osmanska tiden?

Regler för harem kvinnor under osmanska riket: En översikt Under Osmanska riket var kvinnorna i haremen underkastade strikta regler och restriktioner. Dessa regler varierade beroende på om kvinnorna var muslimer, kristna eller judar. Majoriteten av kvinnorna i haremen var muslimer och de hade mer begränsade rättigheter än kvinnor från andra religioner. De kvinnor som levdeContinue reading “Kunde man ha ett bröllop under den osmanska tiden?”