Bröllop under gamla sekler

Kunde man ha ett bröllop under den osmanska tiden?

Regler för harem kvinnor under osmanska riket: En översikt

Under Osmanska riket var kvinnorna i haremen underkastade strikta regler och restriktioner. Dessa regler varierade beroende på om kvinnorna var muslimer, kristna eller judar. Majoriteten av kvinnorna i haremen var muslimer och de hade mer begränsade rättigheter än kvinnor från andra religioner.

De kvinnor som levde i haremen fick genomgå en träning i etikett och yrkesuppgifter. De kunde spela en inflytelserik roll i haremen, men de flesta fick inte de högsta posterna och var tvungna att utföra flera olika tjänsteuppgifter. Enligt en uppgift från 1903 ägde den osmanska dynastin 194 svarta eunucker fördelade på olika palats och familjemedlemmar, vilket visar på den höga graden av övervakning och begränsningar som kvinnor i haremen var underkastade.

Medan det finns en del information tillgänglig om livet i haremen är det viktigt att notera att det finns en del myter och missuppfattningar kring livet i haremen. Det är därför viktigt att ta en kritisk och objektiv syn på informationen som finns tillgänglig för att få en korrekt bild av reglerna och begränsningarna som kvinnor i haremen var underkastade under Osmanska riket.

Detta halsband är av guld och kostar ca 30 000 kr och finns i Istanbul att köpa. Denna bars av Hurrem Sultan.

Allmänna Regler för Harem Kvinnor

Under det osmanska riket var harem kvinnorna underkastade strikta regler och restriktioner. Dessa regler var utformade för att skydda kvinnornas dygd och moral, och för att upprätthålla deras status som medlemmar i sultanens harem. Nedan är några av de allmänna reglerna som gällde för harem kvinnorna under det osmanska riket:

  • Klädsel: Harem kvinnorna bar traditionellt sett kläder som täckte hela kroppen och ansiktet utom ögonen. Kläderna var ofta rikt utsmyckade och bestod av flera lager. Kvinnorna bar också slöja utanför haremets murar.
  • Social interaktion: Harem kvinnorna fick inte umgås med män utanför haremets murar och fick bara träffa sina manliga släktingar och sultanen. De fick inte heller lämna haremets murar utan tillstånd från sultanen.
  • Utbildning: Harem kvinnorna fick utbildning i islamisk lag, poesi, musik och dans. De fick inte lära sig att läsa eller skriva.
  • Äktenskap: Harem kvinnorna fick inte gifta sig utan tillstånd från sultanen och fick bara gifta sig med män som var godkända av sultanen.
  • Konkubiner: Harem kvinnorna fick inte ha sexuella relationer med män utanför haremets murar, men sultanen hade rätt att ha sexuella relationer med dem. Kvinnorna som hade sexuella relationer med sultanen kallades konkubiner.
  • Sjukvård: Harem kvinnorna hade tillgång till sjukvård, men fick bara behandlas av kvinnliga läkare.
  • Mat och dryck: Harem kvinnorna fick mat och dryck som var godkända av sultanen och fick inte äta eller dricka något som inte var godkänt.

Det är viktigt att notera att reglerna för harem kvinnorna varierade beroende på deras status och position i haremets hierarki. De kvinnorna som var gifta med sultanen hade till exempel större frihet och status än de kvinnorna som var konkubiner.