Inlägg

Så marknadsför du din hemsida på ett etiskt sätt

Många av oss som faktiskt aktivt sysslar med blogging har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med diverse marknadsföringskrav. Efter att det i Sverige började uppmärksammas att bloggare helt enkelt fick in pengar från reklam så blev det plötsligt väldigt viktigt att på ett tydligt sätt uttrycka huruvida ett visst inlägg handlade om reklam eller inte. Nu för tiden är kraven på transparens väldigt höga.

Nästa steg i denna utveckling verkar ha blivit att man numera förväntas marknadsföra sig på ett sätt som anses vara etiskt. Intressant nog handlar detta inte bara om att på ett rättvisande sätt presentera det man marknadsför, utan även att säkerställa att man det man faktiskt marknadsför är en seriös verksamhet. I konsumentverkets råd för när du marknadsför dig i sociala medier och bloggar står det tydligt att det inte är tillåtet med smygreklam, och att ansvaret är delat mellan bloggaren och företaget.

Hur bör man presentera det man marknadsför?

Ett viktigt förhållningssätt är att undvika överdrivna påståenden. Om man ser till att inte göra påståenden som inte motsvarar verkligheten hos det företag man marknadsför så löper man stor risk att hamna i en problematisk gråzon. Om vi tar ett exempel så ser vi att PlayOJO marknadsför sig som ett rättvist nätcasino, men vad som särskiljer dem är att de faktiskt lever upp till sina påståenden. spel på nätet är en snabbväxande bransch men som ofta anses vara hård och utnyttjande så har de valt att framhäva vikten av rättvisa villkor, pengar tillbaka på varje bet och ansvarsfullt spelade. Därmed är det även okej att använda sådana påståenden i marknadsföringen. Genom att ta en titt på mina tidigare tips på hur du marknadsför din blogg kan du hitta ett flertal enkla punkter att förhålla dig till.

Vill du verkligen förespråka orättvisa villkor?

Det går inte längre att friskriva sig från det som man marknadsför. Därför är det väldigt viktigt att veta hur de branscher och företag som man marknadsför verkligen uppför sig. Apple saktade medvetet ner äldre iPhone-modeller vilket är något som många av oss blev medvetna om under de senaste månaderna. Detta resulterade i en extrem skandal då det visade sig att de verkligen hade undanhållit väsentlig information för konsumenter. På ett delvis konstigt sätt så avspeglade sig detta även på de bloggare som svurit vid kvalitén på Apples produkter och ärligheten hos företaget.

I ett motsatt perspektiv så har Barista Fair Trade Coffee på senare tid aktivt strävat efter att förbättra villkoren för odlare, tillverkare och alla övriga som är en del av deras produktionskedja. Till följd av ett nära samarbete med FN, där företaget har en plats i styrelsen för svenska FN-fonden, har de lyckats skapa en unik nivå av goodwill och hög renommé.

Måste man marknadsföra etiskt?

Att vara öppen med sin marknadsföring är ett måste. Det kan man inte undgå. Men huruvida man väljer att samarbeta med företag vars verksamhet är tvivelaktig är helt och hållet en moralisk fråga. Många i bloggosfären har aktivt tagit ställning och sållat bort företag som till synes inte bryr sig om miljö och medmänniskor. Men viktigt att komma ihåg är att det som är avgörande är ens egen framställning av de verksamheter som man samarbetar med.

Det som kan försätta en bloggare i risk är först och främst den dolda marknadsföringen. Men om man vill bli långlivad och upprätthålla den mängd följare som man har så är det god tid att överväga huruvida de företag som man förespråkar verkligen lever som de lär. Världen har på senare tid blivit väldigt komplicerad, och det är helt enkelt bara att anpassa sig till de nya villkor som råder.