Allmän bröllopsguide

Denna grind vill jag ha om jag bor i slott

Jag vill gärna ha en grind som gör att ingen kan ta sig in, men att jag ska kunna titta ut.