Allmän bröllopsguide

Så här blir du hovleverantör

Jag skulle vilja bli en hovleverantör när jag är färdig med mina bolag som jag håller på att starta upp. Vill du också bli hovleverantör så ska jag vägleda dig hur du går till väga.
 
 
 
Att bli Kunglig hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas företag som bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskattade av någon medlem av Kungafamiljen. Hovleverantörskap beviljas av H.M. Konungen.

För att ansöka om att bli Kunglig hovleverantör måste företaget först ha levererat varor eller tjänster till hovet i minst fem år. Dessutom ska ekonomin ha skötts utan anmärkningar. Jag själv är numera delägare i Dr Sannas hudvårdsprodukter och kanske borde jag skicka lite varuprover till våra 3 prinsessor Victoria, Madeleine och Sofia.

Dr Sannas hudvårdprodukter:

 

Kungliga Hovstaterna utfärdar på begäran ett diplom till företaget som också får tillåtelse att använda hovleverantörsemblemet i sin marknadsföring. Emblemet utgörs av Stora Riksvapnet med texten Kunglig hovleverantör.

Flera företag inom samma bransch kan utnämnas till hovleverantör.

Hovleverantörskapet är personligt knutet till företagets vd eller motsvarande. Ett företag som på eget initiativ levererar produkter till Kungahuset blir inte av det skälet hovleverantör. Så det räcker inte bara med att jag skickar lite prover utan de måste också vara nöjda med produkten, vilket jag är säker på att de blir.

 

  

Återkallande av utnämningen

Hovleverantörstiteln följer företagets VD personligen, det vill säga slutar denne så måste företaget komma med en förnyad ansökan om hovleverantörskap.

Utnämningen som hovleverantör kan även återkallas av andra skäl, till exempel då företaget:

  • har misskött sig
  • bytt inriktning på verksamheten
  • slutat tillverka den produkt som levererats till hovet

Ärenden gällande hovleverantörer handläggs av H.M. Konungens Hovförvaltning.