Kundpsykologi och kommunikation

Kundpsykologi och kommunikation handlar om att dina köpare är lika och olika

 
 

Kunder på samma sätt som människor är lika varandra på många sätt.

Blir till exempel glada när de blir bemötta på ett bra sätt. Ännu gladare när de får uppskattning.

Kunder och köpare blir förargade när de blir illa behandlade eller behandlade som om de inte fanns.

 

Kunder är också olika varandra, bland annat genom respektive persons olika ”personlighetsdrag”.

Dessa har de delvis lärt sig genom uppfostran. Och, även av de olika erfarenheter som de gjort.

Vissa köpare kan vara lite ängsliga. Andra är mera åt hållet ”risktagare”. En del köpare kanske har svagt självförtroende medan andra oftast litar på sig själva.

Därtill har människor mer grundläggande skillnader. Olikheter beroende på vilken ”personlighetstyp” de har. Det vill säga, graden av ”personlighetstyp” ligger som en grund till att människor är både lika och olika. Och, som en logisk följd, har dina köpare och kunder en personlighetstyp som är likadan eller olik den som du har.

 

»Att kommunicera effektivt är en viktig förmåga. Olika personlighetstyper har olika naturliga stilar för att kommunicera. När man förstått detta, kan man anpassa sitt sätt att uttrycka sig på, så att man når fram till personlighetstyper som har en annorlunda kommunikationsstil.«

Margareta LyckenMargareta Lycken AB
 
 
 
 
 
 

Kundpsykologi och kommunikation kopplat till din köpares personlighetstyp

Ställ dig frågan vilken personlighetstyp din kund/köpare troligtvis har.

 • Vill din köpare ventilera sina tankar med dig och andra? Eller, helst tänka efter själv i lugn och ro? Även om du märker att personen/köparen gör på båda sätten, så är det ena ”mer typiskt” än det andra.
 • Vilken slags fakta/information tror du din kund uppfattar som mest meningsfull? När du presenterar en ny idé, vill personen/köparen ha basfakta/detaljer eller det övergripande först?
 • Hur är det när personen/köparen ska ta ställning till fakta? Gör personen det genom att ha distans till det som ska bedömas eller fattar personen beslut genom att leva sig in i hur andra kommer att påverkas?
 • Vill din kund/köpare ha koll på läget? Eller kanske hellre ha ett öppet läge för det oväntade och de möjligheter som kan dyka upp?
 
 
 
 
 
 

Kundpsykologi och kommunikation stödjer vart annat

Stödjer vart annat därför att din köpare föredrar att du kommunicerar i samklang med personens egen personlighetstyp. Köparen vill gärna se/höra att du kommunicerar på ett sätt som är i harmoni med personens egen naturliga kommunikationsstil. Att bli bemött av dig på det sätt som personen ”känner som sitt eget sätt att kommunicera” gillas. Då blir dialogen mellan dig och kunden mera effektiv.

Detta är speciellt viktigt att du tänker på om din köpare har en personlighetstyp som är en annan personlighetstyp än den du själv har.

 
 
 

Vilken personlighetstyp tror du dominerar just den köpare du ska träffa vid nästa möte?

Fundera på vilken av följande typer som du tror är aktuell för just denna person:

 • Extrovert
 • Introvert
 • Detaljinriktad
 • Möjlighetsinriktad
 • Uppgiftsinriktad
 • Relationsinriktad
 • Strukturinriktad
 • Improvisationsinriktad
 
 

Extrovert – ”utåtriktad” kundpsykologi och kommunikation

En person/köpare som är extrovert har ett behov av att få stimulans utifrån.

 

Personen riktar uppmärksamheten utåt mot omvärlden och reagerar direkt på det, som dyker upp.

Personen trivs där det är liv och rörelse. Inte minst när personen får vara med och agera själv. Är det alltför stillsamt, kan energinivån sjunka till en obehaglig nivå av olust och ineffektivitet. Att prata med någon, ansikte mot ansikte eller i telefon, kan ha en omedelbart uppiggande verkan.

Typiskt för den extroverte:

 • Liv och rörelse ger energi.
 • Pratar och tänker samtidigt.
 • Spontant.
 • Distraheras av omgivningen.
 • Rörlig mimik.
 • Kan ge för mycket information.